Firma KBF-TOKOV s.r.o. bola založená 1.1.2009. Pracuje v priestoroch PPS Group a.s.  

Spolo?nos? sa zameriava na trieskové obrábanie kovových výrobkov pre: 

 

- montážne a upínacie prípravky

- ustavovacie a zváracie prípravky

- ohýbacie a strihacie prípravky

 

Výrobu zabezpe?ujeme na:

 

- sústruh  SV 18RA

                SV 18RD

- fréza     FS 400

- v?ta?ka VR2

                VR20

- CNC obrábacie centrum STORM VMC 1020

- pásová píla BOMAR 230

 

Tepelné spracovanie, pálenie a brúsenie zabezpe?ujeme v kooperácií.

Spolo?nos? má taktiež malosériovú výrobu strojárenských dielov pre po?nohospodársku, stavebnú a vojenskú techniku.