Zväcšit mapu
 

KBF-TOKOV s.r.o.

Komenského  617/56

962 01 Zvolenská Slatina

email: kbf-tokov@kbf-tokov.sk

 

Prevádzka: Areál PPS Group a.s.

GPS: +48° 33' 40.87", +19° 21' 29.75"

 

Firma je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v B. Bystrici

Odd. Sro vložka cislo 15830/S

 

Konatel spolocnosti

Kulišiak Peter

mobil: 0904 438 015

tel. fax: 045/5394775

email: kulisiak@azet.sk

           kulisiak@kbf-tokov.sk

 

Konatel spolocnosti

Jozef Farbiak

mobil: 0904 886 147

tel. fax: 045/5394775

email: farbiak@kbf-tokov.sk

 

ICO: 44554745

IC DPH: SK 2022735913